آغاز تحویل کامیون های کشتیرانی با پیش پرداخت 3 میلیاردی

آغاز تحویل کامیون‌‌های کشتیرانی با پیش‌‌پرداخت 3 میلیاردی

وی ا،اط ماهانه این کامیون‌ها را در سال اول 90 میلیون تومان اعلام و تصریح کرد: طی قرارداد 5 ساله با رانندگان، طی سال‌های دوم تا پنجم 30درصد به مبلغ ا،اط سال اول افزوده خواهد شد. در پایان قرارداد 5 ساله اگر رانندگان به موقع ا،اط خود را پرداخت کرده باشند مالکیت کامیون به آنان واگذار خواهد شد.

وی سیاست کلی گروه کشتیر، را تقویت ناوگان جاده‌ای به منظور تبدیل شدن به یک شرکت حمل‌و‌نقل چندوجهی دانست و ادامه داد: با دریافت پیش پرداخت هر کامیون موجود، یک کامیون جدید برای واگذاری ،یداری شده و به متقاضی بعدی تحویل می‌شود.

وی یکی از مزایای مشارکت با کشتیر، جمهوری اسلامی ایران برای رانندگان را، وجود بی‌وقفه بار دانست و افزود: طی قرارداد، مقرر شده اگر شرکت در مقطعی بار برای حمل نداشته باشد رانندگان آزاد هستند که بار‌های دیگر را نیز حمل کنند.    

انتهای پیام/

منبع: https://tn.ai/3083682

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل شرکت حمل‌و‌نقل جاده­‌ای گروه کشتیر، یادآور شد: طی فراخوان مجدد، آماده واگذاری تعداد بیشتری کامیون هستیم و کامیون‌های تولید یک شرکت داخلی  در این طرح به متقاضیان واگذار می‌شود.

وی با اشاره به آغاز نصب GPS روی کامیون‌ها، گفت: در این خصوص با یکی از شرکت‌های داخلی قراردادی امضا شده است. با توجه به اینکه هدف گروه کشتیر، جمهوری اسلامی ایران از تأسیس شرکت حمل‌و‌نقل جاده‌ای، حمل‌و‌نقل DOOR TO DOOR است، مقرر شده در آینده نزدیک برخی از کامیون‌ها در مسیر‌های بین‌المللی نیز فعال شوند؛ به عبارتی کالا‌هایی که از سوی ناوگان کشتیر، از مبدأ بنادر چین یا هند در بنادر ج،ی کشور تخلیه می‌شوند با بهره‌گیری از کامیون‌های گروه کشتیر، به مقاصد خود حمل می‌شوند همچنین کالا‌های ترانزیتی نیز از این طریق حمل خواهند شد تا زنجیرۀ لجستیکی گروه کشتیر، جمهوری اسلامی ایران تکمیل شود.

وی افزود: این کامیون­‌ها به سه صورت یدک چادردار با پیش پرداخت 3 میلیارد توم،، تیغه کانتینربر با پیش پرداخت 2 میلیارد توم، و کفی با پیش پرداخت 2.4 میلیارد توم، آماده تحویل به متقاضیان جدید هستند.