امضا قرارداد تسهیلات 342 هزار واحد نهضت ملی مسکن

امضا قرارداد تسهیلات 342 هزار واحد نهضت ملی مسکن

وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرا طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال 1402 و به تنهایی بیش از 85 هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به 321 هزار و 599 واحد مس، پرداخت کرده است.

مدیرعامل بانک مسکن یادآور شد: انک مسکن در سال 1402 در اجرای قانون حمایت از خانواده و جو، جمعیت نیز نسبت به پرداخت 44 هزار و 885 فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، ،ید، تعمیر و ساخت مسکن معادل 99 هزار و 336 میلیارد ریال به خانواده‌ها اقدام کرده است.

وی با اشاره به کمبود منابع مالی در بانک مسکن، افزود: با این وجود، بانک همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات ،ت مردمی و خانه‌دار ، مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت ها را انجام داده است.

انتهای پیام/

منبع: https://tn.ai/3078003

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،سید عباس حسینی با یادآوری اینکه تا پایان سال گذشته قرارداد 341 هزار و 837 واحد مس، به مبلغ 153 هزار میلیارد تومان امضا شد، اظهار کرد: بر این اساس به 57 درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن بر عهده بانک مسکن است.