پایه مالیاتی مسکن افزایش می یابد

پایه مالیاتی مسکن افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار اقتصای خبرگزاری تسنیم، مهدی موحدی اظهار کرد: یک سری اشکالات قانونی مانند معیارهای در ماده 64 قانون مالیاتی مستقیم داریم. این ماده در واقع معیار را ارزش معاملاتی در نظر گرفته نه ارزش روز مسکن.

وی تصریح کرد:‌امسال یک اتفاق بسیار خوبی در بخش مالیات ست، نوسازان افتاد. اینها افرادی بودند اظهارنامه مالیاتی نمی‌دادند، فرار مالیاتی داشتند و خودشان را مخفی می‌،د.

وی ادامه داد: ارزش معاملاتی یک درصدی از ارزش روز است که توسط کمیسیون تقویم املاک باید تعیین شود و طبیعتاً متفاوت از ارزش روز است. این مشکلی است که به قانون برمی‌گردد.

انتهای پیام/

منبع: https://tn.ai/3086600

وی تاکید کرد: طبیعی است که سازمان امور مالیاتی باید منتظر بماند و ببیند چه خانه‌ای به ،وان خانه خالی شناسایی شده یا می‌شود. ادعا ندارم که این کار عمدی است، اما بیشتر فرآیندهای سنتی در تاریخ اقتصادی ایران باید شفاف می‌شده، عامل این مسئله است.

موحدی با بیان این‌که حدود 50 درصد املاک مس، کشور، سند رسمی ندارند. در چنین شرایطی است که می‌خواهیم مالیات‌ست، مبتنی بر دیتا داشته باشیم. برای مالیات بر خانه‌های خالی سازمان امور مالیاتی مجری قانون است. این سازمان باید با تکیه بر اطلاعات و، راه وشهرسازی، مالیات را وصول کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: بسیاری از فرآیندهای اقتصادی، سنتی است. ی،ی فرآیندهایی نبوده که با تکیه بر آن بتو،م به شکل روشن بیاییم و کاملا با دیتاهای شفاف ببینیم چه ،، فروش و ،ید را داشته‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی مانند گواهی 188 و … توانستیم بخشی از این افراد و میزان درآمد آنها را شناسایی کرده و اقدام به وصول مالیات از این گروه کردیم.